+421 55 7290  113

ALBAT spol. s.r.o. je slovenská výrobná a obchodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti záložných zdrojov napájania.

Vznik

 

Spoločnosť ALBAT spol. s r.o. bola založená v roku 1993, svoje skúsenosti pre úspešný štart však čerpala už od roku 1988. V tom období konateľ spoločnosti, elektrochemik dipl. Ing. Alija Dozič, pôsobil v bývalej Juhoslávii, v Srebrenici v továrni na výrobu priemyselných akumulátorov. Cieľom spoločnosti v tom období bolo úspešné začatie podnikania v oblasti akumulátorových batérií. Za krátky čas si vytvorila významné postavenie na slovenskom trhu. Medzi hlavné dominanty vtom období patrili trakčné a stacionárne batérie. Postupne sa aktivity spoločnosti rozšírili aj na trhy Ukrajiny, Ruskej federácie a Maďarska.

Rozvoj

V snahe udržať si popredné postavenie v plnení požiadaviek a očakávaní zákazníkov, prispôsobiť sa potrebám vyvíjajúcej sa technológie, začala spoločnosť rozširovať oblasť pôsobenia na záložné zdroje napájania.

V roku 2005 bola založená partnerská firma ALBAT d.o.o. Sarajevo v Bosne a Hercegovine, ktorá sa veľmi úspešne vyvíja dodnes v oblasti záložných zdrojov.

Pre zachovanie si konkurencieschopnosti nielen na slovenskom trhu, rozvinula spoluprácu s renomovanou nemeckou spoločnosťou Alpha Technologies, patriacou pod celosvetovú spoločnosť AlphaGroup, s centrálou v Kanade. Na základe praktických skúseností a znalosti,

 

ALBAT dnes ponúka revolučnú novinku v oblasti záložného napájania zariadení, tzv. Integrovaný systém záložného napájania. Realizuje a pripravuje rôzne školenia a prednášky, čím oboznamuje svojich zákazníkov s novými technológiami dostupnými aj pre ich prevádzku a potreby.


Vízia

Spoločnosť je s mnohoročnými skúsenosťami pripravená na ponúkanie optimálnych riešení v oblasti zálohovania. Neustále sa snaží ponúkať moderné riešenia v danom obore. Konzultácia a poradenstvo so zákazníkmi prináša zabezpečenie zvýšenej prevádzkovej istoty dodávanej elektrickej energie, využívanie moderných a praktických riešení systémov, rýchly a jednoduchý servis, neustálu technickú podporu pomocou moderných technológií.

 

Stratégia firmy ALBAT sa zakladá na trvalom rozširovaní a upevňovaní svojho postavenia v oblasti, v ktorej je odborníkom. Vzdeláva seba aj svojich zákazníkov.