+421 55 7290  113

NAŠE SLUŽBY


Máte otázku ohľadne tohto produktu?


Váš email:
Vaša otázka:

Popis produktu:

Inžinierská činnosť analýza aktuálneho stavu napájania a elektroinštalácie posúdenie vhodnosti prevádzkovania napájacích a záložných systémov návrhy možných riešení napájania v súlade s potrebami zákazníka (posúdenie možností rozšírenia jestvujúcich systémov, návrh nových koncepcií napájania) realizácie meraní a záťažových testov odporúčanie pre najvhodnejšie riešenie z hľadiska optimalizácie technických možností a nákladov návrh a vývoj zariadení presne podľa potrieb zákazníka (zariadenia „na kľúč“) vypracovanie projektovej dokumentácie elektrickej, technologickej, prípadne stavebnej časti pri zachovaní nadväznosti na jestvujúcu projektovú a technickú dokumentáciu vypracovanie rozpočtu investičného zámeru konzultačná činnosť - spolupráca s inžiniermi zákazníka Inštalácia príprava elektrických rozvodov montáž súvisiacich technológií montáž napájacích zariadení a systémov uvedenie zariadení do prevádzky, meranie a nastavenie optimálnych prevádzkových parametrov odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení, vypracovanie revíznej správy, zaškolenie obsluhy logistické služby (doprava, manipulácia, osadenie zariadenia na mieste inštalácie) Servisné služby Oprava zariadení vyplývajúce z činnosti spoločnosti Revízie nabíjacích zariadení, UPS zariadení, EZA, batérií Školenia v rozsahu činností spoločnosti Likvidácia starých batérií podľa platných právnych noriem a na základe povolení pravidelná údržba napájacích a záložných zdrojov vrátane komplexných profylaktických prehliadok kapacitné skúšky akumulátorových batérií návrh a realizácia potrebných opatrení vyplývajúcich z profylaktickej prehliadky a kapacitnej skúšky zariadenia možnosť realizácie diaľkového dohľadu nad napájacími a záložnými zdrojmi nepretržitá technická podpora.Produkty z rovnakej kategórie "Produkty"